Trump-merken

Het zal niemand ter wereld ontgaan zijn, de republikein Donald Trump is de 45ste president van Amerika geworden. Wat daar aan voorafging was een heftige strijd met Hillary Clinton waarbij alle middelen toegestaan leken. Elkaar zwart maken heeft een nieuwe betekenis gekregen. Dit heeft waarschijnlijk bijgedragen aan de verdeeldheid onder de Amerikanen: je hebt Trump -lovers en haters, een middenweg lijkt bijna niet te bestaan.

Gepubliceerd: Onel; english version Knijff

Trump is ook een populair merk geworden waarbij de strijd tussen de voor- en tegenstanders zelfs in het Amerikaanse merkenregister leek voort te duren. Zo zijn recentelijke de volgende Trump-merken aangevraagd: “We canTrump this”; “Trump Me In”; “Trumptastic”; “Pump for Trump” en “Win Trump Win”. Deze merken zitten aan de positieve kant.

Daar tegenover heb je ook de negatieve Trump-merken zoals: “No Trump Chump”; “Dumps for Trump”; “Don’t Trump on me”; “Shut the Trump Up!” en “Dump Trump”.

In Amerika wordt een achternaam in principe niet als merk geaccepteerd door het Amerikaanse merkenbureau. Een uitzondering hierop is wanneer de naam een betekenis heeft. Dit is het geval bij de naam Trump omdat het “troef” betekent.

In de Benelux en in de Europese Unie kennen we deze regel niet en wordt een achternaam geaccepteerd als merk, behalve als de achternaam beschrijvend is, iemand die bijvoorbeeld John Bike heet heeft pech als hij in de fietsen zit en zijn achternaam zijn merk is.

Mede auteur: Arnaud Bos