Geldwolf.com in schaapskleding.eu

Het schijnt nog steeds te lonen om ondernemers onder valse voorwendselen een domeinnaamcontract aan te smeren waaraan hoge kosten zijn verbonden. Ondanks dat de rechter deze praktijken heeft veroordeeld, blijven malafide bedrijven doorgaan met hun frauduleuze praktijken. Een bedrijf dat zich ridderlijk opwerpt als ‘redder in nood’, is meestal te mooi om waar te zijn.

“Mijn vraag is tweeledig.”, zegt een mannenstem aan de andere kant van de lijn. “Onlangs ben ik gebeld door een bedrijf dat zich uitgaf als “Trademark Office”. Zij vertelden dat iemand onze bedrijfsnaam met een andere domeinnaam extentie, probeert te registeren. Kent u het bedrijf Trademark Office?” Ik bevestig dat ik op de hoogte ben van de ins en outs van dit bedrijf. “Zij beweerden zeker dat zij de domeinnaam registratie kunnen tegen houden door de domeinnaam als eerste te kopen maar dat u wel snel moet reageren en tegen aanzienlijke kosten?” De man aan de andere kant van de lijn beaamt mijn vermoedens, “Ja, voor 360 Euro kon ik hiervoor een contract van tien jaar afsluiten. Wat deze klant nog niet weet, is dat hij bij toezegging gelijk vastzit aan additionele verlengingskosten van 60 Euro per jaar. Na 10 jaar zijn de kosten opgelopen tot 960 Euro. Indien de ondernemer weigert te betalen, wordt het incassobureau Norrad ingeschakeld. De oprichters van dit bedrijf zijn ook de eigenaren van Trademark Office.

Helaas, gaan er niet bij iedere ondernemer de alarmbellen rinkelen bij de mededeling dat iemand anders een versie van hun domeinnaam wil kopen. Een optie nemen op een domeinnaam kan namelijk helemaal niet. Laat staan dat iemand weet van de plannen van iemand anders om jouw domeinnaam te registeren. Het is pas na registratie duidelijk wie de houder is van de domeinnaam. Mocht uit de registratie blijken dat de domeinnaam onterecht in het bezit is van iemand dan kan de domeinnaam opgeëist worden door de rechtmatige houder. Daarvoor dien je wel een procedure te starten als de ander niet wil meewerken. De laatste alarmbel is die van de ridder op het witte paard; het is namelijk niet gebruikelijk dat een registratiekantoor de eigenaar van een domeinnaam actief benadert om te waarschuwen over een mogelijke onterechte domeinnaaminschrijving door iemand anders.

Het verbaast mij trouwens niet dat Trademark Office nog steeds zijn oplichtersactiviteiten voortzet. Afgelopen maart, na een schikkingszaak met 30 ondernemers, heeft dit kantoor beterschap beloofd. Maar al gauw gingen zij door op de voor hun zo vertrouwde voet. Recentelijk is er weer een rechtszaak tegen Trademark Office aangespannen en dit keer is het tot een uitspraak gekomen. De rechter oordeelde het contract dat men met een ondernemer was gesloten als ongeldig is, omdat het onder valse voorwendselen is gebeurd. De ondernemer werd in het gelijk gesteld.

Gelukkig is mijn klant zo verstandig geweest om niet in zee te gaan met dit kantoor. De man zegt: “We zijn echter wel wakker geschud door dit telefoontje”, zo krijg ik te horen. Ik heb inmiddels zelf de belangrijkste domeinnamen laten registreren maar hoe zit het eigenlijk met onze merkrechten?”

We maken een afspraak zodat ik in alle rust kan uitleggen wat een merk inhoudt en hoe we het beste de bedrijfsnaam en logo als merk kunnen registreren.