OK.NL is niet oké voor Fuelplaza

Met een merkregistatie of handelsnaam kan er opgetreden worden tegen identieke of gelijkende domeinnamen. Maar het wordt lastiger als het om een beschrijvende naam gaat, want in principe mag een beschrijvende domeinnaam door iedereen worden geregistreerd en eventueel met winst worden verhandeld.

Gaos BV heeft sinds 1999 de domeinnaam ‘ok.nl’ geregistreerd maar de website wordt niet in gebruik genomen. Fuelplaza beschikt over een netwerk van tankstations en voert sinds 2003 het tankstation onder het beeldmerk OK. Het merk is sinds 1983 geregistreerd op naam van OK Oliecentrale NV. Fuelplaza heeft getracht de domeinnaam ‘ok.nl’ van Gaos over te nemen maar deze is niet op dit verzoek ingegaan. Fuelplaza begint een rechtzaak maar wordt in het ongelijk gesteld en ook in Hoger beroep worden de grieven verworpen.

Het is een complexe zaak waarin verschillende facetten de revue passeren. Om de overdracht van een .nl domeinnaam te bewerkstelligen moet aan drie voorwaarden voldaan worden. Eerst wordt getoetst of de domeinnaam identiek is of in hoge mate overeenstemt met het merk of handelsnaam van de wederpartij. Dat is hier het  geval. Daarop oppert Gaos dat het beeldmerk OK beschrijvend is en dus door iedereen gebruikt mag worden. Maar het hof oordeelt dat het beeldmerk OK inmiddels onderscheidend vermogen heeft verkregen door het gebruik ervan. Voor 1996 had het merkenbureau nog niet de bevoegdheid om beschrijvende merken te weigeren.

Vervolgens bekijkt het hof of er sprake is van te kwader trouw. Hier oordeelt zij dat Gaos niet tot doel had de domeinnaam met veel winst te verkopen aan Fuelplaza. Sterker nog, Gaos wil de domeinnaam helemaal niet verkopen. Daarnaast heeft de mededeling op de website dat de domeinnaam OK.nl niet in gebruik is, geen negatieve invloed op het imago van het beeldmerk OK. Tevens is er geen sprake van onrechtmatig handelen door Gaos omdat toen de domeinnnaam geregistreerd werd, het beeldmerk OK niet gebruikt werd en ook geen reputatie had. Ook het feit dat Gaos 300 domeinnamen op zijn naam heeft staan, wil nog niet zeggen dat hier sprake is van domeinnaamkaping.

Het hof bepaalt in zijn laatste toets dat Gaos de domeinnaam rechtsgeldig heeft verkregen. Volgens het .nl-domeinnamen reglement ligt er geen verplichting op Gaos om de domeinnaam te gebruiken. Fuelplaza heeft de domeinnaam ‘okolie.nl’. waardoor zij voor klanten op het internet bereikbaar is en niet hinderlijk worden geblokkeerd. Het belang van Fuelplaza om ook bereikbaar te willen zijn met ‘ok.nl’ weegt volgens het hof niet zwaarder dan het belang dat Gaos heeft in de domeinnaam. Fuelplaza wordt in het ongelijk gesteld en in de proceskosten veroordeeld.

Naast de rechterlijk procedure is er ook de mogelijkheid om gebruik te maken van een geschillenregeling. Voor .nl domeinnaam is er de SIDN. Een geschillenregeling is goedkoper en kent geen kostenveroordeling. Zelfs wanneer het overduidelijk is dat er sprake is van te kwader trouw, omdat de domeinnaam met veel winst wordt aangeboden, moet de vraag gesteld worden of de kosten van een procedure daar wel tegenop wegen. Principes kunnen namelijk geld kosten.

Publicatie: Pompshop