Merkregistratie voor eigen bestwil

Ondernemers zijn vaak zo druk met het leveren van hun producten/diensten en het werven van klanten, dat ze minder stilstaan bij het beschermen van hun verworven goodwill in hun bedrijfsnaam, logo of productnaam. Onlangs kwam ik een situatie tegen, waarom het hebben van een merkregistratie zo belangrijk is.

De telefoon rinkelt. Als ik opneem, hoor ik de opgewekte stem van de advocaat waarmee ik veel samenwerk: “Mijn client wil met één of meerdere partners haar bestaande praktijk gaan voortzetten. Ik heb haar aangeraden om haar bedrijfsnaam en logo als merk te laten registeren. Wat is jouw mening?” Ik zeg dat ik het sowieso een goed idee vind om een bedrijfsnaam of logo als merk te laten registeren, want een merkregistratie geeft het alleenrecht op het gebruik van jouw naam of logo voor bepaalde producten of diensten. Je kan anderen verbieden om een gelijkende naam/logo te gebruiken voor soortgelijke producten of diensten. Mocht er in de toekomst onenigheid ontstaan over wie de wettelijke eigenaar is van de naam of logo dan kan je makkelijk met een merkregistratie aantonen wie de rechtmatige eigenaar is.

In deze situatie wil je de opgebouwde naamsbekendheid veilig stellen. Immers hoe meer verworven goodwill in je naam/logo, hoe meer geld je naam vertegenwoordigd. Dit is niet alleen positief voor de huidige situatie, want anderen willen graag met je samenwerken. Maar ook in het geval van verkoop van het bedrijf, kan er een hogere prijs gevraagd worden.

De merkenwet stelt wel een aantal eisen aan een merk, want een merk mag bijvoorbeeld niet beschrijvend zijn voor het product of dienst die het vertegenwoordigt. Bij deze client deed het probleem zich voor dat de bedrijfsnaam zou verwijzen naar een mogelijke plaats of gebied en zo’n beschrijvende aanduiding komt niet in aanmerking voor een merkregistratie. Ik check het internet en hieruit komen geen hits naar voren waaruit dit blijkt. Het lijkt er dus op dat de bedrijfsnaam als merk ingediend kan worden. Om meer duidelijkheid te verkrijgen, geef ik mijn advocaat huiswerk mee. Zij moet bij haar client nagaan hoe de bedrijfsnaam tot stand is gekomen. Een mogelijkheid zou kunnen zijn dat de naam verworden is tot soortnaam, denk aan aspirine, walkman, frikandel of frisbee. Deze namen moeten vrijblijven voor een ieder om te gebruiken.

De advocaat laat weten dat ze nog een taak heeft, namelijk de ondernemer overtuigen dat een merkregistratie toch echt voor de eigen bestwil is. De bedrijfsnaam valt weliswaar automatisch onder de Handelsnaamwet als deze in het economisch verkeer wordt gebruikt, maar deze wet is veel beperkter dan de merkenwet. Bovendien valt een logo, speciale schrijfwijze en/of kleurgebruik van de bedrijfsnaam, niet onder handelsnaamwet. En een merkregistratie geeft een veel betere basis bij een mogelijke inbreuk. Denk daarbij aan online activiteiten, zoals een domeinnaam die jouw merknaam bevat of jouw merk wordt onrechtmatig gebruikt op een website. Maar ook bij een licentiedispuut of bij een actie tegen namaakbestrijding geeft een merkregistratie betere rechten om op te treden.